“ชุมชนรีไซเคิล” จากสิ่งของไร้ค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน - ไทยเสรีนิวส์
“ชุมชนรีไซเคิล” จากสิ่งของไร้ค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน

“ชุมชนรีไซเคิล” จากสิ่งของไร้ค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน

การจัดการขยะ สร้างปัญหาให้กับหลายชุมชน หากแต่ที่หมู่บ้านหนองโก ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คนในชุมชนร่วมกันออกแบบและจัดการปัญหานี้ได้อย่างน่าสนใจ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะที่ชาวบ้านร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการ การแยกขยะ การรีไซเคิล รวมทั้งการทำปุ๋ยหมัก นอกจากแก้ปัญหาขยะในชุมชนแล้ว ยังสร้างสุขภาวะต่อคนในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน  ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน
#ประเด็นสิ่งแวดล้อม #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000