อ.เมืองเพชรบูรณ์ ส่งต่อถุงห่วงใย เพื่อปันสุขให้กับผู้ที่ต้องกักตัว - ไทยเสรีนิวส์
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ส่งต่อถุงห่วงใย เพื่อปันสุขให้กับผู้ที่ต้องกักตัว

อ.เมืองเพชรบูรณ์ ส่งต่อถุงห่วงใย เพื่อปันสุขให้กับผู้ที่ต้องกักตัว

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ประจำตำบลป่าเลา, ตำบลชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมชุดปฏิบัติการตำบล และ อสม. ตรวจเยี่ยมในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นำส่งถุงห่วงใย ที่ได้รับบริจาคเพื่อปันสุขให้กับประชาชนผู้ยากไร้ มีความลำบากในการดำรงชีพ ซึ่งต้องกักเก็บตัว 14 วัน ตำบลละ 2 ชุด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000