ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา พร้อมช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 - ไทยเสรีนิวส์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา พร้อมช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19

ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา พร้อมช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หมวดเสนารักษ์ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ ของ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ทำซักซ้อมแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ให้เกิดความชำนาญของกำลังพลในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และพร้อมในการปฏิบัติ กรณีได้รับการร้องขอให้เข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือ

การซักซ้อมแผนการปฏิบัติในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ สร้างความมั่นใจ ให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000