หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงประทานสิ่งของ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด19 จ.อุบลราชธานี - ไทยเสรีนิวส์
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงประทานสิ่งของ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด19 จ.อุบลราชธานี

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงประทานสิ่งของ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด19 ในจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์” พระราชปนัดดาในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) ทรงกรุณาประทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุด Pertonat prolective Eguuipment PPe จำนวน 100 ตัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เเพทย์ เเละมุ้ง 100 หลัง แก่ผู้กักตัวเเละผู้ป่วยโควิด-19

โดยทรงกรุณา ให้ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ เชิญมอบให้ นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำไปช่วยเหลือเบื้องต้น และขอเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ขอขอบคุณ คุณเเม่นวพันธ์ บ.ภูมิสยามปทุมธานี และ บ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสะพานบุญ ในการนี้

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000