How to 100 ปี - ไทยเสรีนิวส์
How to 100 ปี

How to 100 ปี

ใครหลายคนคงจะอยากอยู่ในโลกใบนี้นาน ๆ ซึ่งการดำเนินชีวิตมีผลตอนบั้นปลายชีวิตเราแน่นอน แต่ก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเราจะทำอย่างไรให้ไปถึงปลายทางอย่างมีความสุข อย่างครอบครัว แสนสีหา มีความเข้าใจและประสบการณ์ตรงว่า มี 3 ข้อ ที่ทำให้คนในครอบครัวอายุยืน ข้อแรกเรื่องของกรรมพันธุ์ ข้อ 2 คือการดำเนินชีวิตของเรา และข้อที่ 3 ที่สำคัญคิดว่าสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันไว้ก่อน โดยการดูแล การกิน การนอน การดำเนินชีวิต การพักผ่อน การสันทนาการ จะมีผลกับตอนบั้นปลายชีวิต “ที่จะทำให้เราอายุยืนอย่างมีความสุขและไม่เป็นโรค” ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

#ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย #feedDD #MASS

#ไทยเสรีนิวส์
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000