ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน - ไทยเสรีนิวส์
ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน

ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน

จากที่เคยธุรกิจล้มเหลว ทำมาหลายอาชีพ มีหนี้สินติดตัว ด้วยวิกฤตฟองสบู่แตกปี 2540 จึงผันตัวมาทำ อาชีพเกษตรกร โดยยึดเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการเกษตรของตน จนสามารถปลดหนี้และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ที่สำคัญได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

ทำไมถึงต้องมาทำการเกษตร หลังจากเรียนจบก็ไปทำงานรับจ้างประมาณ 13 ปี ผลที่ได้ออกมาคือไม่มีเงินเก็บ ช่วงปี 2540 เกิดวิกฤตฟองสบู่แตก เปลี่ยนมาทำงานรับเหมาก่อสร้าง แต่ปรากฎว่าเป็นหนี้ ไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง ในที่สุดก็ล้มเลิก ก็เลยกลับมาคิดใหม่ว่าทำยังไงเราจะมีหนทางที่ดีกว่านี้ มาทำอาชีพที่มีเงินเผื่ออนาคต ครอบครัวจะได้กินดีอยู่ดี #ประเด็นอัตลักษณ์ #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000