สุขเกษียณ - ไทยเสรีนิวส์
สุขเกษียณ

สุขเกษียณ

เมื่อพูดถึงการเกษียณอายุ หลายคนคงอาจจะวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต หรือเรื่องการวางแผนด้านการเงิน แต่ถ้าหากเรามีการวางแผนชีวิตที่ดีด้วยความรู้ และพอใจในสิ่งที่เรามี เราจะพบกับชีวิตที่มีความสุขเหมือนกับ นักวิชาการข้าราชการบำนาญท่านนี้ ที่ใช้เวลาหลังเกษียณการทำงานมาทำร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเต็มตัว และเป็นจิตอาสาจัดรายการวิทยุแบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต นับเป็นการออกแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ….
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000