"มีแล้วแบ่งปัน" ทหารม้าเชียงราย มอบเครื่องอุปโภคให้กับเด็กผู้ยากไร้ สถานสงเคราะห์บ้านเกื้อกูล (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
“มีแล้วแบ่งปัน” ทหารม้าเชียงราย มอบเครื่องอุปโภคให้กับเด็กผู้ยากไร้ สถานสงเคราะห์บ้านเกื้อกูล (ชมคลิป)

“มีแล้วแบ่งปัน” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบเครื่องอุปโภคให้กับเด็กผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเกื้อกูล ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จึงสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

 

โดยมี พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก วิชา ภู่ทอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ พันเอก ภูเบศ มาแก้ว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3ได้ออกเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กพิเศษ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเกื้อกูล บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์ / ผู้สื่อข่าวเชียงราย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000