“วัดท่าประชุม” วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ - ไทยเสรีนิวส์
“วัดท่าประชุม” วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ
“วัดท่าประชุม” วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ
วัดท่าประชุม บ้านดอนดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีพระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลหนองบัว ได้นำพาคณะสงฆ์และชาวบ้าน พัฒนาวัดให้มีความร่มรื่น สะอาด สงบ ร่มเย็น และยังเป็นแหล่งอบรมความรู้และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของการพัฒนาสังคมและชุมชน ในรูปแบบ สุขภาพร่วมสร้าง ศิลปะร่วมจิตวิญญาณ ปวงชาวประชาร่วมพัฒนา ผลักดันให้พระสงฆ์มีความรู้รอบด้าน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส วัดท่าประชุม ก็มิได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัดได้มีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ร่วมกับชุมชน ตลอดจนบทบาทในการดูแลสุขภาพคณะสงฆ์ทั้งภายในวัดและคณะสงฆ์ในเครือข่าย ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดในสถานการณ์วิกฤต ภายใต้คำขวัญ “ลานวัด ลานธรรม ลานสุขภาพ”
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000