ทำอย่างไร เมื่อต้องปิดประตูวัดป้องกันโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
ทำอย่างไร เมื่อต้องปิดประตูวัดป้องกันโควิด-19
ทำอย่างไร เมื่อต้องปิดประตูวัดป้องกันโควิด-19
การปรับวิถีปฏิบัติภายในวัด ในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อในชุมชน
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000