ขอนแก่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน - ไทยเสรีนิวส์
ขอนแก่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ขอนแก่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

หลายปีที่ผ่านมา จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหา
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000