ศรัทธา บูชา ความรัก "เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น" - ไทยเสรีนิวส์
ศรัทธา บูชา ความรัก “เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น”

ศรัทธา บูชา ความรัก “เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น”

ประเทศไทยเป็นประเทศเสรี มี ประชากร นับถือแทบทุกศาสนาคละเคล้าปะปนกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม และมีความเจริญเติบโต ในทุกด้าน มีประชากรจากหลายพื้นที่ หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา อาศัยรวมกันอยู่มากมาย
“เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น” หรือที่รู้จักในนาม “วัดแขกขอนแก่น” เป็นเทวสถานพราหมณ์ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากแรงศรัทธาและความเลื่อมใสในองค์พระพิฆเนศ และพระศิวะ ของท่านโกเฮ บาบา สีสัตยา” ซึ่งเป็น ผู้นำศาสนาฮินดู และ เป็นผู้ก่อสร้าง “เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น”
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000