การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย - ไทยเสรีนิวส์
การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มของผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตทำให้หลายคนต้องวางแผนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่เนิ่นๆ
ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน #ประเด็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000