คนรุ่นใหม่กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย - ไทยเสรีนิวส์
คนรุ่นใหม่กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

คนรุ่นใหม่กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

คนวัยหนุ่มสาว ที่กำลังจะได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พวกเขาล้วนมองว่า การวางแผนสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิต เพื่อรองรับอนาคตของตัวเองอย่างเหมาะสม
ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน #feedDD #MASS #ประเด็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000