การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ - ไทยเสรีนิวส์
การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
การวางแผนอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ที่พบว่าคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน จะคำนึงการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย ทั้งการบริการจัดการการเงิน และการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตหลังเกษียณอายุอีกด้วย
ในตอนนี้ มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาแนะนำเรื่องการวางแผนสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตหลังเกษียณอายุอีกด้วย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000