บลูลี่ หน้าฟีด = พื้นที่ส่วนตัว ? - ไทยเสรีนิวส์
บลูลี่ หน้าฟีด = พื้นที่ส่วนตัว ?
บลูลี่ หน้าฟีด = พื้นที่ส่วนตัว ?
ในขณะที่สื่อออนไลน์นั้นกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคม เมื่อขึ้นว่าเป็นสื่อออนไลน์แล้ว ความคิดของผู้คนนั้นเกิดความแตกต่างกัน ทำให้เกิดการบูลลี่ต่าง ๆ นานา เพราะโลกใบนี้แบ่งคนเป็น 2 ประเภทคือ ผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ แล้วคุณล่ะ คิดว่าฟีดออนไลน์เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่
ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000