PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 1 - ไทยเสรีนิวส์
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 1
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 1
ฝุ่น pm.2.5 คืออะไร? ทำไมเราถึงต้องรู้?
Pm.2.5 เกิดจากอะไรได้บ้าง เช่น การเผาขยะ การก่อสร้าง รถยานพาหนะ เป็นต้น
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000