PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 2 - ไทยเสรีนิวส์
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 2
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 2
Pm.2.5 ส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้าง?
Pm.2.5 ไม่ใช่แค่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆอีก เช่น ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสภาพแวดล้อม
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000