PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 3 - ไทยเสรีนิวส์
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 3
PM 2.5 กับชุมชนมหาชัย l EP 3
คนในชุมชนมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีความคิดเห็นอย่างไรกับ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ฝุ่น pm.2.5
เรามาฟังบทสัมภาษณ์ จากคนในชุมชนมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ฝุ่น pm.2.5
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.มหาสารคาม #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000