มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ เจดีย์กลางสระน้ำ - ไทยเสรีนิวส์
มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ เจดีย์กลางสระน้ำ
มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ เจดีย์กลางสระน้ำ
มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม แทนอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค องค์เจดีย์ออกแบบให้เป็นห้องโถงโล่งทรงระฆังคว่ำ แสดงระบบสุริยจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์ที่จุดกึ่งกลางโดม รายล้อมด้วยดาวนพเคราะห์ที่เหลืออีก 8 ดวง เป็นการออกแบบที่ผสมผสานศิลปะ ทั้งแบบ ไทย ธิเบต จีน และแบบฝรั่ง
ประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม หรือ หลวงปู่ดำ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองเหลือง ผิวสีดำ ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปิดทองประดับด้วยพลอยสีต่างๆ เป็นศิลปะในแบบลพบุรี
ประเด็นอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลงานนักสื่อสารสรัางสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000