ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เชื่อมต่อ 3 โลก - ไทยเสรีนิวส์
ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เชื่อมต่อ 3 โลก
ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เชื่อมต่อ 3 โลก
ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ จะเป็นห้องสำหรับไว้แสดงปริศนาธรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย ตรงกลางของห้องโถงเราจะพบกับแท่นสามมังกรผู้พิทักษ์ แสดงเกี่ยวกับโลภะ โทสะ โมหะ
จุดไคลแม็กซ์ของวัดทุ่งเศรษฐี จะเห็นว่ารอบวงกลมนี้ ข้างในจะเขียนไว้ว่า บาดาล โลกสวรรค์ กลางปี พ.ศ.2542 ท่านหลวงตาย่ามแดงผู้ก่อตั้งวัดทุ่งเศรษฐีได้มีญาณวิถี ถึงการกำเนิดขึ้นของสามโลกว่าตรงนี้เป็นจุดที่รวมของสามโลก ได้แก่ส วรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาล จึงเป็นที่มาของการสร้างมหาเจดีย์องค์นี้ครอบไว้
ประเด็นอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลงานนักสื่อสารสรัางสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000