"มนต์เสน่ห์หมอลำเมืองขอนแก่น" - ไทยเสรีนิวส์
“มนต์เสน่ห์หมอลำเมืองขอนแก่น”
“มนต์เสน่ห์หมอลำเมืองขอนแก่น”
เสน่ห์ของเสียงแคนที่เปรียบเหมือนสัญญาณปลุกความเป็นอีสานให้ตื่นขึ้นทุกครั้งที่ได้ยิน เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกตัวตนของคนอีสาน หรือแผ่นดินอีสาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง
การสืบทอดอาชีพหมอลำของหมู่บ้านสาวะถี ไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่วัยปู่ย่าหรือตายายเท่านั้น เด็กๆ ที่นี่ กำลังได้รับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของความเป็นลูกหลายหมอลำ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านสาวะถี โดยมีคุณครูนงนุช ศิริภูมิ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนกว่า 30 คน ในนามคณะหมอลำสินไซน้อยร้อยปี
ประเด็นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000