“หมอลำ” กลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน - ไทยเสรีนิวส์
“หมอลำ” กลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน
“หมอลำ” กลิ่นอายวัฒนธรรมอีสาน
หมอลำ เป็นความบันเทิงของชาวบ้านในภาคอีสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน ความหลากหลายของทำนองลำ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคณะหมอลำรุ่นใหม่ๆ ที่นำเอาท่วงทำนองลำมาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย จนได้รับความนิยมจากผู้ชม เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย และเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถซึมซับเอาเนื้อหาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ประเด็นอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000