หมอลำ ศิลปะพื้นบ้านสู่การรับใช้สังคม - ไทยเสรีนิวส์
หมอลำ ศิลปะพื้นบ้านสู่การรับใช้สังคม
หมอลำ ศิลปะพื้นบ้านสู่การรับใช้สังคม
“หมอลำ” คือท่วงทำนองการขับกล่อมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของหมอลำ ไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ปัจจุบันมีการนำศิลปะหมอลำ มาใช้เพื่อการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบหมอลำ ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ง่าย เป็นการเรียนรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน
ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000