จ.เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 - ไทยเสรีนิวส์
จ.เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64

จ.เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาติดตาม “โครงการติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ปีการผลิต 2563/64” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/64

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้ ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 คน

โดยได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรให้เกษตรกรสามารถมีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพให้มากที่สุด ภายใต้มาตรการดูแลป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเกษตรกรมีความพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร สร้างรายได้เกษตรกร
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ชาวสวนยาง ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือผ่านโครงการประกันรายได้และเยียวยาเกษตรกร กว่า 8 หมื่นล้านบาท
ม.อุบลฯ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดตลาดออนไลน์ซื้อ-ขาย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ จ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ
เปิดมหกรรมขายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เร่งผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและนำมารักษาโรคได้ (ชมคลิป)
แม่กุมมือลูกฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรกต้อนรับเปิดเทอม "หมอทวีศิลป์" ลั่นไม่ทิ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ไว้ข้าง...
อ.ศรีรัตนะ ยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง 68 ราย มากที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ เผยผู้เสียชีวิตรายล่าสุด รักษาโควิด-19 หายแล้ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000