‘ไอโอซี’ เห็นชอบ ปรับคำขวัญโอลิมปิกใหม่ เริ่มใช้ "เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน" - ไทยเสรีนิวส์
‘ไอโอซี’ เห็นชอบ ปรับคำขวัญโอลิมปิกใหม่ เริ่มใช้ “เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน”

‘ไอโอซี’ เห็นชอบ ปรับคำขวัญโอลิมปิกใหม่ เริ่มใช้ “เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน”

 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผยที่ประชุมใหญ่ ไอโอซี ครั้งที่ 138 ลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ปรับคำขวัญโอลิมปิกใหม่ เป็น “faster, higher, stronger – together” หรือ “เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ความร่วมมือกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ และยังเป็นการสะท้อนแนวคิดสำคัญของโอลิมปิกในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า การประชุมใหญ่ ไอโอซี ครั้งที่ 138 ซึ่งสามารถจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมตั้งโต๊ะ แบบ แยก อิสระต่อคน แบบnew normal ที่ห้องประชุม โรงแรมโอกุระ โตเกียว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ที่ประชุมใหญ่ ไอโอซี โดยมี โธมัส บาค ประธานไอโอซี เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ปรับคำขวัญโอลิมปิก จาก “faster, higher, stronger” โดยเพิ่มคำว่า “together” ต่อท้ายเข้าไปอีก เป็น “faster, higher, stronger – together” หรือ “เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่ความร่วมมือกัน เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ และยังเป็นการสะท้อนแนวคิดสำคัญของโอลิมปิก ในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย


ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของโอลิมปิก โตเกียว 2020 นั้น มีการตรวจพบเชื้อในนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬา แล้ว น้อยมาก เพียงแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนสนามแข่งขันนอกกรุงโตเกียว ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จะอนุญาตให้มีผู้ชมได้แบบจำกัดจำนวน และต้องทำตามมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียนเข้าชมได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ สกูล โปรแกรม (school programme)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000