อุบลฯ ยกระดับปรับมาตรการควบคุมโควิด -19 พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค.นี้เป็นต้นไป - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ ยกระดับปรับมาตรการควบคุมโควิด -19 พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

อุบลฯ ยกระดับปรับมาตรการควบคุมโควิด -19 พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ไม่ให้ชยายวงกว้างเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียน การสอนการการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ ตามที่ทางราชการกำหนด ร้านอาหาร กิน ดื่ม นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน สนามกีฬาสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในสนาม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการตามเวลาปกติ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กิตติภณ อุบลราชธานี ข่าว
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

พาณิชย์พิจิตร ช่วยชาวสวนมะม่วงขายผลผลิตส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยยอดขายปังปัง (ชมคลิป)
สุชาติ มอบผู้ช่วยฯลุยศรีราชา ตรวจเยี่ยมการตรวจโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ
บอร์ดใหญ่ สช. ให้ศึกษาสุขภาพเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ตั้ง นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ
นักวิจัย มข. ชี้หน้ากาก N95 สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 5 ครั้ง
ซีพีเอฟ ส่งเสริมโภชนาการที่ดีด้วยไข่ไก่ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”
“เฉลิมชัย” หนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร มั่นใจปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000