โควิด19 ที่อุบลฯ ไม่ลด คร่าชีวิตหญิงชาวบ้านอีก 1 ราย พ่อเมือง ประกาศยกระดับมาตรการ เป็นพื้นที่สีแดง - ไทยเสรีนิวส์
โควิด19 ที่อุบลฯ ไม่ลด คร่าชีวิตหญิงชาวบ้านอีก 1 ราย พ่อเมือง ประกาศยกระดับมาตรการ เป็นพื้นที่สีแดง

โควิด19 ที่อุบลฯ ไม่ลด คร่าชีวิตหญิงชาวบ้านอีก 1 ราย พ่อเมือง ประกาศยกระดับมาตรการ เป็นพื้นที่สีแดง


วันที่ 20 ก.ค.64 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 131 ราย ติดเชื้อในพื้นที่จ.อุบลฯ 16 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 115 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,125 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำสะสม 11 ราย (รายใหม่ 7 ราย) รักษาหาย 916 ราย (วันนี้ 92 ราย) กำลังรักษา 1,195 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย (รายใหม่ เสียชีวิตวันนี้ 1 ราย)


สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในวันนี้ ( 20 ก.ค.64 ) เป็นเพศหญิง อายุ 58 ปี เป็นชาว ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน เริ่มป่วยเมื่อ 28 มิ.ย. 64 โดยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีภาวะปอดอักเสบ วันที่ตรวจพบและวันรักษา คือวันที่ 30 มิ.ย.64 ตรวจและรักษาที่ รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี และ ส่งต่อรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันนี้ ส่วนประวัติเสี่ยง พบว่าผู้เสียชีวิต กลับมาจาก กทม. แล้วป่วย

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็นผู้ที่ต้องเดินทางเข้าพักในหมู่บ้าน / ชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ดำเนินการ ดังนี้ ผู้โดยสารเครื่องบินให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสารรถไฟ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานรีรถไฟอุบลราชธานี ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ที่เดินทางมาโดยยานพาหนะส่วนตัว ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. เฝ้าระวังติดตาม ค้นหาว่า มีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบหรือมาพักอาศัยในสถานประกอบการ โรงงาน หรือที่พักคนงานหรือไม่โดยเคร่งครัด และให้รายงานต่อนายอำเภอทุกวัน เพื่อจะได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว กล่าวอีกว่า นอกจากนี้แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชน ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากเคหะสถาน เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจ.อุบลฯบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จ.อุบลฯ โดยสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “ฮักอุบล” ก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR Code ประจำบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้นๆจัดไว้

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกระดับมาตรการเป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป โดยสรุปมาตรการในพื้นที่ฯ ดังนี้ ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน) และห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการ 04.00 – 23.00 น. และสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยงเปิดบริการตามข้อกำหนด และสถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม / ผู้เล่น

กิตติภณ / อุบลราชธานี / ข่าว
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

นครพนม ตั้งเต้นท์ขายปลานิลสด ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและสินค้าทางการเกษตรอื่น
อธิบดีกรมเจรจาฯ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ (ชมคลิป)
"ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี" แนะเพิ่มยาเลิกบุหรี่ เข้าในบัญชียาหลัก หวังลด.สิงห์ขี้ยาเหลือ 15% ในปี 68
"อลงกรณ์ พลบุตร" นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะระบบ Smart Bucket
"ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" เตรียมอบรมการเพาะเห็ดเงินล้าน หลังไวรัสโควิด-19 หยุดระบาด เน้นการเพาะเห็ดพื้นเมือง หวังดึงเกษตรกรเข้...
“ทุเรียนภูเขาไฟ” GI อีสาน เสิร์ฟถึงมือชาวอุดร “ทุเรียนภูเขาไฟ” GI อีสาน เสิร์ฟถึงมือชาวอุดร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000