เลี้ยงโค อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพ - ไทยเสรีนิวส์
เลี้ยงโค อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพ

เลี้ยงโค อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และคุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเลี้ยงโค ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพ (มาตรา 35) ปี 2564 ของนายประเสริฐ กองธรรม ซึ่งเป็นบิดาของ จ่าสิบเอก อาทิตย์ กองธรรม

โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อโคแม่พันธุ์ และก่อสร้างคอกโคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลและครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มและดีใจ ที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของกำลังพล

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000