พ่อเมืองนราธิวาส ส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชายไทยมุสลิม ในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา - ไทยเสรีนิวส์
พ่อเมืองนราธิวาส ส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชายไทยมุสลิม ในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา

ผู้ว่าฯนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชายไทยมุสลิม ในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจญี) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดี ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจญี) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะมีการเชือดสัตว์พลีทาน หรือกุรบาน เพื่อเป็นการแบ่งปันแจกจ่ายเนื้อกุรบานให้กับคนยากคนจน ที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเนื้อกิน แสดงถึงความเอื้ออาทร ความสวยงาม มีการเยี่ยมเยียนกัน ขออภัยกันในความผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ให้แก่กัน แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดการละหมาดวันรายออีดิ้ลอัฎฮา หรือ รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆเกิน 5 คน ตามประกาศของ ศบค. ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ไม่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ ให้พี่น้องมุสลิม จงมีความดีงาม ความจำเริญ ความเมตตา ความโปรดปราน มีความสงบสุข สันติสุข พ้นจากโรคภัยโควิด-19 โดยเร็ว ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ขอบพระคุณครับ

ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000