สถาบันพลาสติก เชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ” - ไทยเสรีนิวส์
สถาบันพลาสติก เชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ”

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการบรรยายความรู้หัวข้อ“มาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์”ซึ่งเป็นกิจกรรมของสถาบันที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะได้ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพภายใต้โครงการ ปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ(Transformation to Bio-plastics Industry)จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านZoom Application สมัครเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆผ่านคิวอาร์โค้ดการอบรมมี 2 วัน คือวันที่ 3 และวันที่ 5 สค.64 นี้เวลา 09.00น.-16.00 น.

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 – 9:05 น. หลังพิธีกรกล่าวจุดประสงค์การดำเนินงานแล้วเวลา 9:05 – 10:00 น. เป็นการความรู้เบื้องต้น วิธีการทดสอบและข้อกำหนดการสลายตัวทางชีวภาพโดย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (วว.)
เวลา 10:15 – 12:00 น. การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ- แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานโดย นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์(วว.) เวลา 13:00 เป็นต้นไป เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ- เพิ่มผลิตภาพภายในโรงงานด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆโดย ดร.พีระวัฒน์สมนึกที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9:05 – 12:00 น. การทดสอบและมาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพ- การทดสอบสมบัติของพลาสติกชีวภาพโดย ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกชีวภาพ เวลา 13:00 – 16.30 น. เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ- เพิ่มผลิตภาพภายในโรงงานด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆโดย รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-3915340-43ต่อ425

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000