UNPKFC จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ให้เยาวชนสามารถเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญ แนะแนวทางส่งเสริมศักยภาพ-ทักษะ ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
UNPKFC จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ให้เยาวชนสามารถเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญ แนะแนวทางส่งเสริมศักยภาพ-ทักษะ ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

สภาสันติภาพสหประชาชาติ (UNPKFC) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยมีพันธมิตรระดับโลกและเป็นพันธมิตรกับ UNDESA ซึ่งว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDG) โดยทำงานอุทิศให้กับการส่งเสริมสันติภาพโลก

 

โดย UNPKFC ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสหประชาชาติได้ริเริ่มขึ้นสำหรับวันทักษะเยาวชนโลก แห่งสหประชาชาติปี 2564 (United Nations World Youth Skills Day 2021) UNPKFC ได้จัดการประชุม Virtual Global Conference ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การจัดงานผ่านระบบออนไลน์นี้จะส่งสัญญาณการเริ่มต้นความพยายามของ UNPKFC ในการเข้าถึงเยาวชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกผ่านพันธมิตร เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้สามารถเอาชนะปัญหาที่พวกเขาเผชิญในการที่จะประกอบอาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

องค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลก ได้แก่ the Jamaica National Commission for UNESCO, UNICEF, กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (The Ministry of Education of Thailand), สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute for Research and Development: TDRI) และ UNDESA ภายใต้ความร่วมมือกับแนวทางของ UNSDG ซึ่งการเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกนี้ได้รับความร่วมมือโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจากผู้ประกอบการ นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย สถาบันของรัฐและสถาบันนอกภาครัฐ

ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานองค์กร UNPKFC ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้มีเกียรติ วิทยากร และผู้ร่วมงานทุกท่าน และได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของงานในวันนี้สำหรับเยาวชนของเรา และความจำเป็นในการเสริมศักยภาพให้พวกเขาด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานของพวกเขาและการสร้างชาติในอนาคต

ในระหว่างการกล่าวปาฐกถาของ H.E. Dr. Sultan Azam Temuri อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจของ UNPOL สำหรับ UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ระดับโลกขององค์กร UNPKFC โดยท่านได้กล่าวขอบคุณองค์กร UNPKFC และทีมงานที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นความสำคัญในการเตรียมเยาวชนของเราให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานต่อไป

ด้านผู้ทรงเกียรติ H.E. Mr. Everton F. Hannam เลขาธิการคณะกรรมการองค์กร Jamaica National Commission for UNESCO ได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณองค์กร UNPKFC นำโดยประธานองค์กร ดาตุ๊ก ดร. อภินิตา ไชยชนะ ที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนนี้ขึ้น และหวังว่าจะมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างองค์กร Jamaica National Commission for UNESCO และ the United Nations Peace-Keepers Federal Council (UNPKFC),สภาสันติภาพสหประชาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมสันติภาพในอนาคต

จากนั้นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสุนทรพจน์ โดยได้เน้นย้ำถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนและให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางด้านการฝึกอบรมวิชาการเฉพาะสาขา และการแนะแนวทางการศึกษา อีกยังกล่าวถึงแผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในประเทศไทยและความสามารถในการจ้างงาน

ต่อมาตัวแทนสถาบันวิจัยและการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) คือ นายสิรวิชญ์ รัตนประทีปทอง นักวิจัยขององค์การยูนิเซฟซึ่งนำเสนอเรื่อง “การศึกษาขอบเขตการพัฒนาการจ้างงานเยาวชน (Youth Employability Development Scoping Study)” ซึ่งให้ความรู้และกระตุ้นให้ขบคิดเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้วิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ได้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์ ดร. ธนกฤต ลิ้มรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Professor Dr. Peter Bheda ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน Frontera Hotel Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Dr. Souji Gopalakrishna Pillai เป็นDoctoral scientist จาก Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Professor Kanin Khaniyao – ผู้ช่วยรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และอาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประเทศไทย, Ms. Tamar Lolishvili – อาจารย์ประจำโรงเรียน Gymnasium AIA -GESS Tbilisi ประเทศจอร์เจีย และ Dr. Rania Lampou- ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศกรีซ และผู้สอน STEM ที่ Astronomy and Space Society of Greece จึงได้ร่วมกันเสวนาตามหัวข้อการประชุม

 

ผู้ร่วมอภิปรายได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในหัวข้อ “การแก้ปัญหาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางและการแนะแนวด้านการศึกษา (Technical & Vocational Education and Training: TVET) จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อประโยชน์ของการจ้างงานเยาวชนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” โดยการแนวทางการแก้ปัญหาและการค้นพบของพวกเขาจะถูกรวบรวมและจัดทำให้เป็นหลักการแก้ปัญหาพร้อมสำเนายื่นไปยังหน่วยงานราชการ สหประชาชาติ และหน่วยงานนอกภาครัฐ เพื่อติดตามการดำเนินการต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 300 คน ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ผู้ใหญ่จากหลากหลายอาชีพและผู้ประกอบการ โดยองค์กร UNPKFC มีความปลื้มใจกับความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีรวมถึงขอขอบคุณเหล่าวิทยากรผู้มีเกียรติ, รัฐบาลไทย,กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ,กระทรวงศึกษาธิการประเทศกรีซ, Jamaica National Commission for UNESCO, UNICEF, TDRI ผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้

 
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000