“พล.ต.ต.อัคราเดช” รอง ผบช.ภ.3 ตรวจเยี่ยม สภ.มะเริง

รอง ผบช.ภ.3 ตรวจเยี่ยม สภ. มะเริง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบธรรม และกล้ารับผิดชอบ

วันที่ 19 พ.ย. 62 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรมะเริง จว.นครราชสีมา พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ. มะเริง ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้

ให้ดำเนินการตามนโยบาย ตร. และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด ,ให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน ,เก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน ,จัดทำแผนผังและการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิด
,ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news

เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ,การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ,ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ,การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ ,การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี ,เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน ,กวดขันป้องกันปราบปราม จับกุม การแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ เพื่อป้องกัน การมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน

ในคดีความผิดคดีลิขสิทธิ์ ให้ดำเนินการตามหนังสือ ตร.ที่ 0031.212/03721 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 62 และ หนังสือ ตร.ที่ 0007.23/4330 ลงวันที่ 22 ก.ย. 55 และให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบ และให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชอบธรรมและเมตตาธรรม

 
ป้ายกำกับ:,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000