อุบลฯ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564

อุบลฯ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564

วันที่ 20 มิ.ย.64 บรรยากาศหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปจับจ่ายเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรผู้ผลิต ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อำเภอน้ำยืน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินมีลักษณะเป็นดินภูเขาไฟทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด

จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน การแข่งขันการปอกทุเรียนและการแข่งขันตำผลไม้ลีลา การประกวดและมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอน้ำยืน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000