ศปพร. ติดตามความคืบหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - ไทยเสรีนิวส์
ศปพร. ติดตามความคืบหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์บือแต ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันโทณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาระบบน้ำ การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงแพะภายในฟาร์มฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในฟาร์มฯ จนให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ และความเป็นอยู่ ของสมาชิกฟาร์มฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19

โดยสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็จะนำไปขายสร้างได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทำให้สภารศึกษา โรงเรียน เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต มีที่ตั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

เริ่มแล้ว! 7 องค์กรท่องเที่ยว จับมือจัดมหกรรม "รวมพลคนท่องเที่ยว...จับมือไว้แล้วไปเที่ยวกัน"
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม มอบความสุขให้ช้าง ต้อนรับวันช้างไทย (ชมคลิป)
พีเคซิตี้ทัวร์ โดนพิษโควิด-19 กระทบหนัก วอนลุงตู่ช่วยเหลือ จ่ายเงินเดือนพนักงานครึ่งหนึ่ง (มีคลิป)
ผู้ว่าฯปทุมธานี นำปั่นจักรยาน "รำลึก 205 ปี ฉลองนามเมืองประทุมธานี" ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ททท.สำนักงานนครสวรรค์ พิจิตร จัดโครงการท่องเที่ยว 239 สวรรค์ใกล้กรุง
อะเมสซิ่งไทยแลนด์ "วัดป่าดงมี่" วัดเดียวของไทยมีศาลพระภูมิมากที่สุดในโลก ย้ำไม่ได้เกี่ยวกับไสยาศาสตร์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000