‘นครพนม’ ยังพบป่วยโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 144 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย - ไทยเสรีนิวส์
‘นครพนม’ ยังพบป่วยโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 144 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย

‘นครพนม’ ยังพบป่วยโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 144 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 โดยวันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย คือ รายที่ 143 เพศชาย อายุ 19 ปี อาชีพช่างไฟฟ้า เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาหว้า และรายที่ 144 เพศหญิง อายุ 29 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทน รวมยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 144 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 7 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 144 ราย แยกเป็นเพศชาย 65 ราย เพศหญิง 79 ราย อายุเฉลี่ย 32 ปี อายุต่ำสุด 6 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี โดยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำแนกตามโรงพยาบาลที่รับรักษา ดังนี้ โรงพยาบาลนครพนม 1 ราย โรงพยาบาลท่าอุเทน 1 ราย โรงพยาบาลนาหว้า 2 ราย โรงพยาบาลบ้านแพง 2 ราย และโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 1 ราย

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จำนวน 144 คน โดย 81 คน ติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 17 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังฯ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีผู้รับบริการฉีดฯ จำนวน 4,071 คน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 4,016 คน และวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 2,330 คน รวม 3 วัน (วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564) จำนวน 10,417 คน

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000