มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันอานันทมหิดล" - ไทยเสรีนิวส์
มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันอานันทมหิดล”

มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันอานันทมหิดล”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ร่วมกับ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร (จิตอาสา) ลงพื้นที่มอบที่นอนลม และเบาะเจลรองนั่ง ให้คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง โครงการในอุปถัมภ์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ในการนี้ขอน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน “วันอานันทมหิดล”


โดยได้รับมอบมาจาก นายสายันต์ ดีเลิศ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ (ปทุมธานี) มาส่งต่อให้ถึงมือชาวบ้านโดยมี นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นางสาวรุ่งนภา แก้วธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และทีมงานจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ ไปยังบ้านคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ทั้งนี้นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ยังได้นำกระแสรับสั่ง ความห่วงใยคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ มายังผู้พิการ และขอขอบคุณน้ำใจที่งดงาม ที่ท่านนายกสมาคมฯทั้ง 2 ท่าน และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี และความสามัคคีของประชาชนคนไทย เพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองสืบไป

 

 

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000