“ARMY BARBER” บริการตัดผมฟรี ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ - ไทยเสรีนิวส์
“ARMY BARBER” บริการตัดผมฟรี ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์

“ARMY BARBER” บริการตัดผมฟรี ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าให้บริการตัดผมฟรี ให้กับบุตรหลานของกำลังพลของหน่วย ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ ณ ชุมชนนเรศวรค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จากการปฏิบัติดังกล่าว ทำให้บุตรหลานของกำลังพลมีความพึงพอใจและขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้จัดให้มีการบริการตัดผมฟรีในครั้งนี้

ภาพข่าว/จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000