แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง (มีคลิป)

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ห้วยไผ่-ห้วยช้าง ระหว่าง กม.17+605-กม.19+605

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประธานเปิดงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง ระหว่าง กม.17+605 – กม.19+605 ณ ลานหน้าวัดตลิ่งต่ำ โดยมีนายไชยสิริ คงพิม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางปาริชาติ จักรนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ นิติการชำนาญการ สทล. 5 กล่าวแนะนำโครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง ระหว่าง กม.17+605 -กม.19+605 ซึ่งแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ. ศ. 2565

การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมทำงานและพัฒนาทางหลวง

โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ประชาชน ที่อาศัยอยู่สองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มากกว่า 100 คน

เอนก ธรรมใจ รายงาน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

นราธิวาส-เปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และลดความสูญเ...
กต.ตร.นนท์ มอบเฟรชชิลให้กับโรงเรียนประถมที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ก่อนเปิดภาคเรียน
อีสานล้านนา ผลักดันให้ปลูกกัญชาและกัญชงตามแบบวิสาหกิจชุมชน เตือนอย่าหลงเป็นเหยื่ออ้างว่าปลูกกัญชาได้และถูกต้องตามกฎหมาย
"พระธรรมวุฒาจารย์" พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราช รับมอบหน้ากากคลุมหน้าให้แก่โรงพยาบาล
กาชาดสงขลา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ อ.สะเดา
กงสุลใหญ่จีน มอบหน้ากากอนามัยแสนชิ้นให้ชาวขอนแก่น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000