‘นครพนม’ เผยยอดฉีดวัคซีนฯ 3 วัน กว่า 1.1 หมื่นคน ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มรักษาหาย 135 ราย - ไทยเสรีนิวส์
‘นครพนม’ เผยยอดฉีดวัคซีนฯ 3 วัน กว่า 1.1 หมื่นคน ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มรักษาหาย 135 ราย

‘นครพนม’ เผยยอดฉีดวัคซีนฯ 3 วัน กว่า 1.1 หมื่นคน ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มรักษาหาย 135 ราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 60/2564 โดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมยอดสะสม 142 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนาฯ จำนวน 142 คน เป็นการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 79 คน และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 17 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 142 ราย แยกเป็นเพศชาย 64 ราย เพศหญิง 78 ราย อายุเฉลี่ย 32 ปี อายุต่ำสุด 6 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม 1 ราย โรงพยาบาลนาหว้า 1 ราย โรงพยาบาลบ้านแพง 2 ราย และโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 1 ราย

ในส่วนของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนครพนมมีกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิดฯ รวมทุกช่องทาง จำนวน 40,241 คน โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนฯ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 จำนวน 12,560 คน ส่วนที่เหลือจำนวน 28,141 คน จะดำเนินการฉีดเมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ในรอบถัดไป

ในด้านการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น) วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ให้บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 4,348 คน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 4,894 คน วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,949 คน รวม 3 วัน 11,191 คน

สำหรับบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นวันที่สามของการให้บริการ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน Application หมอพร้อม ยังคงทยอยเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เช้า

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โรงพยาบาลนครพนม สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งวันนี้ทุกขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัวสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สุเทพ หันจรัส ผสข นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ขยายผลส่งต่อเทคโนโลยีชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ พุ่งเป้าเกษตรกรกว่า 8 พันราย 57 จังหวัดผลิตได้ใช้เป็น
มข.เปิดตลาด มข.แก้จน จำหน่ายสินค้าการเกษตร สร้างรายได้เกษตรกร บรรเทาเดือดร้อนโควิด
สุโขทัย-สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 65 รายต้องเปิดใช้โรงพยาบาลสนามขณะที่ผู้มีความเสี่ย...
สุ่มตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานภาคการเกษตรใน อ.โป่งน้ำร้อน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ละลอกใหม่
ม.อุบลฯ อบรมการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าหารือคณะบริหาร ม.นราธิวาสฯ เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การศึกษาวิจัย ลง...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000