ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งความห่วงใยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งความห่วงใยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งความห่วงใยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของยังชีพ ให้กับคนในชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมแพทย์ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000