สัตหีบ นำข้าราชการ และ จนท.รัฐ ปราการด่านหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
สัตหีบ นำข้าราชการ และ จนท.รัฐ ปราการด่านหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

สัตหีบ นำข้าราชการ และ จนท.รัฐ ปราการด่านหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นำคณะกรรมการ ,หัวหน้าส่วนราชการ, จนท.ตร. 3 สภ.ในพื้นที่, ปลัดอำเภอสัตหีบ, จนท.รพ.สต., อสม., จนท.กองสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ, อปท., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากแพทย์โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ซึ่งถือเป็นปราการด่านหน้าในการดูแลและสัมผัสผู้เจ็บป่วย โควิด 19 โดยพร้อมเพรียงกัน


พร้อมทั้งนำคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ตามจุดที่กำหนดในแต่ละตำบล และทุกหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ภาพ/ข่าว นาย อุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000