ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม แจงไม่ได้สั่งนักเรียนจัดพิธีอำลา-ต้อนรับยิ่งใหญ่ เด็กทำกันเอง - ไทยเสรีนิวส์
ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม แจงไม่ได้สั่งนักเรียนจัดพิธีอำลา-ต้อนรับยิ่งใหญ่ เด็กทำกันเอง

ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม แจงไม่ได้สั่งนักเรียนจัดพิธีอำลา-ต้อนรับยิ่งใหญ่ เด็กทำกันเอง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000