ร.8 ตั้ง “ตู้ปันสุข เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้” สู้ภัยโควิด-19 ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน - ไทยเสรีนิวส์
ร.8 ตั้ง “ตู้ปันสุข เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้” สู้ภัยโควิด-19 ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกให้หน่วยขึ้นตรงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข…เติมใจให้กัน…แบ่งปันผู้ยากไร้” สู้ภัยโควิด-19 เพื่อผ่านวิกฤตินี้ด้วยกัน

ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์ แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือประชาชน มาสานต่อโดยให้หน่วยดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข…เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การติดตั้งตู้ปันสุขถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกองทัพบกที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในยามที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ วิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวบ้านชุมชนโดยรอบค่ายสีหราชเดโชไชยด้วยเช่นกัน ตู้ปันสุขที่จัดตั้งขึ้นน่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่มากก็น้อย


โดย พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน.2 ) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนกำลังพล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกันตั้งตู้ปันสุข ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของตู้ปันสุขที่มีอยู่ในเขตตัวเมืองขอนแก่น เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด-19 และผู้ยากไร้ทั่วไป โดยบนตู้มีข้อความเขียนติดว่า “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน”เผื่อไว้สำหรับคนข้างหลัง หากท่านใดที่อยากร่วมแบ่งปันน้ำใจนี้ สามารถนำสิ่งของมาแบ่งปันใส่ตู้ไว้ เพื่อให้ประเทศไทย ผ่านพ้นวิกฤตินี้ด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บริเวณด้านหน้าค่ายฯ ติดกับถนนมะลิวรรณ ขอนแก่น – เลย ทางหลวงหมายเลข 201 ซึ่งมีประชาชนผ่านไป ผ่านมา แวะเวียนมาหยิบของกินของใช้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ตามฤดูกาล และน้ำดื่ม มาคอยเติมไว้ในตู้ เพื่อไม่ให้สิ่งของขาด จากตู้ปันสุข…เติมใจให้กัน…แบ่งปันผู้ยากไร้

 


ภาพ : ร.8 พัน.2
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000