พ่อเมืองศรีสะเกษ เติมกำลังใจนักรบชุดขาว ลงพื้นที่ติดตามปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
พ่อเมืองศรีสะเกษ เติมกำลังใจนักรบชุดขาว ลงพื้นที่ติดตามปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์  (มีคลิป)

พ่อเมืองศรีสะเกษ เติมกำลังใจนักรบชุดขาว ลงพื้นที่ติดตามปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สสจ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอพยุห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุห์ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอพยุห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ

ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

หลังจากนั้นนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำจ.ศรีสะเกษ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000