จ.นครพนม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 64 - ไทยเสรีนิวส์
จ.นครพนม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 64

จ.นครพนม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 64

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2564

โดยวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในรัชกาลที่ 9 วันฉัตรมงคลจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคมของปี เพราะพระองค์ท่านทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

โดยทางราชการให้ถือเป็นวันหยุดตามประเพณี ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ทางรัฐบาลได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคมอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

แต่เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

7 ครูคนดีเพชรบูรณ์ ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สมาคมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษา "กองทุน ED พี่ให้น้อง"
สำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ มอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านแผนกธรรมและบาลี ประจําปี 2563 (ชมคลิป)
กศน.ดงหลวง เปิดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย​ (ชมคลิป)
จันทบุรี-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000