WHO เผยโควิดกลายพันธ์ุอินเดียโผล่แล้วใน 17 ประเทศ - ไทยเสรีนิวส์
WHO เผยโควิดกลายพันธ์ุอินเดียโผล่แล้วใน 17 ประเทศ

องค์การอนามัยโลกเผย อย่างน้อย 17 ประเทศทั่วโลก รายงานการพบไวรัสโควิดกลายพันธุ์อินเดียในประเทศของตัวเองแล้ว และพบด้วยว่าไวรัสชนิดนี้อาจมีอัตราติดต่อสูงขึ้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000