ขยะติดเชื้อพุ่ง 20 ตันต่อวัน วาง 1,000 จุดทิ้งแมสก์ "พับ ก่อน ทิ้ง - ไทยเสรีนิวส์
ขยะติดเชื้อพุ่ง 20 ตันต่อวัน วาง 1,000 จุดทิ้งแมสก์ “พับ ก่อน ทิ้ง

กทม.พบขยะติดเชื้อจาก COVID-19 เพิ่ม 20 ตันต่อวัน โดยเฉพาะแนวโน้มขยะจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วพบทิ้งปะปนในขยะบ้าน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนแยกรวบรวมใส่ถุงติดป้ายชัดเจนก่อนนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งของกทม.1,000 จุด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000