ศาลสั่งปรับ “คนไม่สวมแมสก์” แล้ว 8 คดี ปรับรายละ 1-2 พันบาท - ไทยเสรีนิวส์
ศาลสั่งปรับ “คนไม่สวมแมสก์” แล้ว 8 คดี ปรับรายละ 1-2 พันบาท

ศาลตัดสินแล้ว 8 คดี “ไม่สวมหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักละเมิดคำสั่งจังหวัดในการคุมโควิด สั่งปรับรายละ 1,000-2,000 บาท
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000