น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งฝนหลวง" - ไทยเสรีนิวส์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

จังหวัดอุบลฯ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง


วันที่ 14 พ.ย.62 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงตรากตรำพระวรกายในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ในการทุ่มเทการประดิษฐ์วิจัยพัฒนา โครงการฝนพระราชดำริฝนหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย และนานาประเทศ


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจึงเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

ทีมข่าวภูมิภาค / รายงาน
ป้ายกำกับ:, , ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000